Nieuw directeur GAiN Nederland

Per 1 mei 2017 heeft GAiN een nieuwe directeur in de persoon van Dick van Suilichem. We stelden hem enkele vragen…

Vertel…wie is Dick van Suilichem?
Ik ben 48 jaar, bijna 25 jaar getrouwd met Petra, vader van 4 dochters en ik heb een passie voor het helpen van mijn medemens. Tot nu toe werkte ik nog twee dagen in ons voormalige autobedrijf en twee dagen voor GAiN. Mijn hobby’s zijn onder andere reizen, lezen en skiën. Verder ben ik al ruim zeven jaar betrokken bij de Alpha Cursus in onze woonomgeving.

DickWat sprak je aan in de rol van directeur van GAiN?
Ik heb twintig jaar een eigen autobedrijf gehad en dit vijf jaar geleden verkocht om meer vrijheid te kunnen hebben om de échte passie in mijn leven te vinden, en de gaven en talenten die ik heb mogen ontwikkelen in het verleden, in te kunnen zetten voor GAiN. Het is ook een proces geweest wat ik biddend heb mogen doen.

Met welke verwachtingen start je jouw werkzaamheden als directeur?
De organisatie is niet nieuw voor mij omdat ik al vierenhalf jaar werk bij de afdeling hulpreizen en weet wat er zoal speelt. Verder wil ik graag voortbouwen op de basis die mijn voorgangers hebben gelegd. De rol van directeur bij een hulporganisatie is natuurlijk wel nieuw voor mij en ik hoop dat ik deze rol met Gods kracht mag vervullen.

Wat hoop jij GAiN in de komende tijd te bieden?
Ik wil samen met mijn collega’s verder bouwen aan de toekomst van GAiN in Nederland en blijven focussen op onze missie: de liefde van God laten zien door ons, samen met onze partners, in te zetten voor wereldwijde hulpverlening door middel van (nood)hulp en wederopbouw. Dit doen we op een praktische manier, waarbij Woord en Daad samengaan. Daarnaast willen we graag bewustwording creëren en zoveel mogelijk mensen mobiliseren om zich ook in te zetten voor hulp aan onze naasten.

Wat zie jij als de grootste uitdaging in je nieuwe functie?
De grootste uitdaging vind ik om tussen alle grote hulporganisaties ons eigen geluid te laten horen. GAiN heeft een aantal unieke kenmerken waardoor wij ons onderscheiden van andere organisaties, zoals de samenwerking met onze partnerorganisatie Agapè, die wereldwijd werkt in ruim 190 landen. Verder werkt onze organisatie met mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een netwerk van partners die hun bediening ondersteunen. Hierdoor is de overhead van GAiN laag, en kunnen we meer euro’s besteden aan ons hulpverleningswerk.

Wat is jouw visie voor GAiN voor de korte en de langere termijn?
Voor de korte termijn hoeft er nog niet heel veel te veranderen, maar op de langere termijn is mijn wens en gebed dat GAiN gaat groeien in Nederland en dat nóg meer mensen betrokken raken bij ons werk of hierdoor geïnspireerd worden om gehoor te geven aan de Bijbelse opdracht zoals onder andere vermeld staat in Jesaja 58:7: “Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor je volksgenoten”. Hier gaan we dan ook met onze teams onze uiterste best voor doen.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik heb heel veel zin om samen met onze medewerkers aan de slag te gaan en een verschil te maken voor hen die in nood of zonder hoop leven.

Noodhulp voor IRAK

DART team Irak_Erbil_DART_10-14__362_

Het team kende een wisselende samenstelling, op de foto een gedeelte van het team.

 

De Dart (Disaster Assistance and Response Team) missie 2016/2017 in Irak is afgerond. GAiN zond dit team uit van december 2016 t/m maart 2017. GAiN Nederland was met een aantal teamleden betrokken. We kijken met dankbaarheid terug op deze missie.

We zijn dankbaar voor:Hassansham 4

  • De noodhulp die we konden verlenen aan meer dan 50.000 mensen
  • De mogelijkheid om 2 ziekenhuizen te voorzien ziekenhuisbedden en medicijnen
  • De 6 vrachtwagens vol hulpgoederen voor verspreiding in verschillende vluchtelingenkampen
  • Onze lokale partner die ons hielp waar mogelijk en doorgaat met het werk
  • De 13 DART leden die hun vrije tijd opgaven om in Irak te helpen, de afgelopen 3 maanden
  • De veilige thuiskomst van alle teamleden

En last but not least: Dank aan God die deze missie mogelijk maakte, ons heeft beschermd en geleid. Dank aan iedereen die ons gesteund heeft tijdens deze missie de afgelopen maanden! We konden dit niet zonder jullie!

Ondanks dat deze missie is afgelopen, blijft de nood in Irak groot. Er blijft dringend behoefte aan giften om (nood)hulp mogelijk te blijven maken.

Wat kunt u missen?

 in de rij bij het hek klein

 

 

http://gainhelpt.nu/wp-content/uploads/2016/07/2017-05-12-e1494581821148.png

Ga jij mee op hulpreis naar Haïti?