Organiseer een Collection Day - GAiN helpt

Organiseer een Collection Day

jan 30, 2024

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij de meeste bedrijven op de agenda. Dan wordt vaak gedacht aan het beperken van de CO2 uitstoot. Maar ook op sociaal vlak kan een bedrijf hier invulling aan geven.

 

Als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij, bijdragen aan een betere wereld. Maar hoe geef je dat handen en voeten? Daar kunnen we jouw bedrijf bij helpen. Op een heel simpele manier, waarbij we je ook nog eens werk uit handen willen nemen.

 

Organiseer een ‘Collection Day’. Verzamel jullie ‘overbodige’ spullen voor mensen in nood. Een samenbindende activiteit voor alle medewerkers!