Waterprojecten viert tiende verjaardag - GAiN helpt

Waterprojecten viert tiende verjaardag

sep 06, 2021

Bij ons stroomt gezuiverd water gewoon uit de kraan, maar in veel landen is het een ongekende luxe. Met onze Waterprojecten helpen we dorpen aan schoon water. Dat redt levens, want veel mensen worden ziek door vervuild water. In afgelopen tien jaar zijn al meer dan 100 dorpen geholpen.

 

“Ook in ons tiende jaar zijn we alweer ver op weg om ons jaardoel te halen”, vertelt projectleider Freek de Vries. “Dit jaar willen we tien dorpen van schoon drinkwater voorzien. We zijn nu in september en de teller staat op zeven, maar we ondernemen al actie voor de andere drie. Die tien halen we vrijwel zeker.”

 

Diepwaterbron

Met het waterproject slaan we diepwaterbronnen bij dorpen. Zo’n bron levert duizend mensen schoon water voor in ieder geval 25 jaar. Daarmee verbetert de hygiëne en dus ook de gezondheid van mensen. Als onderdeel van het project krijgen kinderen onderwijs en worden vrouwen en meisjes geholpen aan een sterkere positie in de samenleving.

 

Water uit de rivier

De bron bij het dorp Atakatou Aguoua is net nieuw. Hij is mogelijk gemaakt met sponsoring vanuit Nederland. Voorheen moesten mensen uit dit dorp water halen uit de rivier, een kilometer verderop. Of ze moesten water kopen in een ander dorp, nog verder weg én kostbaar. Voor de inwoners maakt deze nieuwe bron een wereld van verschil.