Slovenië - GAiN helpt

Over dit project

Hoe is het mogelijk dat in een prachtig EU-land met een relatief stabiele economie en goede sociale voorzieningen nog steeds een groep mensen woont die veelal vast zit in een cirkel van armoede en discriminatie? Zeker als je weet dat zij met financiële en praktische ondersteuning heel goed in staat zijn om zélf verandering te brengen in hun situatie.

Waarom Slovenië?   

Misschien ken je Slovenië als toeristisch land met ruige natuur, mooie wijngebieden, een mediterrane kust en gezellige stadjes. Er lijkt welvaart te zijn voor alle inwoners, maar niets is minder waar voor de meeste Sloveense Roma. Zij staan nog steeds aan de rand van de samenleving en wonen in settlements in armoedige en ongezonde omstandigheden. Een badkamer of toilet is er vaak niet. De elektriciteitsvoorzieningen laten te wensen over. De huisjes zijn van slechte kwaliteit en in de winter moeilijk warm te krijgen. Er is veel werkloosheid, waardoor velen afhankelijk zijn van overheidssteun. Veel kinderen vallen voortijdig uit in het onderwijs, omdat zij onvoldoende aansluiting vinden en geen support krijgen van hun ouders die vaak ook ongeschoold zijn. 

Hoe helpen we?   

We zijn vooral actief in de noordoostelijke provincie Prekmurje. Onze bijdrage is hoofdzakelijk financieel. Hiermee worden de structurele activiteiten draaiend gehouden. Denk bijvoorbeeld aan kinderclubs, tienerkampen, kerkelijke activiteiten, het installeren van badkamers en het aanleggen van moestuinen. Daarnaast is er soms acute financiële nood, zoals aankoop van verplichte schoolspullen voor kinderen of de aankoop van stookhout in koude winters. Alles kan ter plaatse worden aangekocht. 

 

Het is mooi om te zien dat, sinds GAiN in 2016 betrokken raakte, er al het één en ander is veranderd. We zien een grotere betrokkenheid ontstaan bij de projecten en bij hulp aan anderen, niet alleen binnen de eigen Roma gemeenschap, maar ook daarbuiten. Er worden inmiddels uitwisselingen georganiseerd tussen Roma settlements uit verschillende regio’s in Slovenië om getuigenissen te delen en elkaar te stimuleren tot samenwerking en openheid. 

 

Wat kan jij doen?   

Bij dit project staan inclusiviteit en het stimuleren van eigen inbreng vanuit de Roma bevolking hoog op de agenda, omdat we geloven dat juist deze eigenschappen verandering op lange termijn mogelijk maken. We zien nu al verschil! Wil jij hier (financieel) aan bijdragen? Een kleine stap van jou kan al bijdragen aan een betere toekomst voor de Roma in Slovenië: 

  • Met jouw donatie kan er ter plaatse materiaal worden gekocht om een badkamer te realiseren.  
  • Ga, zodra we dit aanbieden, mee op hulpreis om bijvoorbeeld een badkamer te bouwen of op bezinningsreis om mensen te bemoedigen.
  • Met jouw donatie kan er in koude winters extra stookhout worden gekocht.   
  • Help de plaatselijke kinderclubs en tienerkampen met een bijdrage; zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, juist omdat op deze plaatsen vaak Roma kinderen en andere Sloveense kinderen samen op pad gaan. 
  • Bid voor bescherming, gezondheid en hoop voor de Roma en de betrokken werkers.  

Meer weten of meedoen aan het project?

Janine van Zoest, projectleider Slovenië, helpt je graag verder.  06 31 09 53 63 | j.van.zoest@gainhelpt.nu