Slovenië - GAiN helpt

Over dit project

Hoe is het mogelijk dat in een prachtig EU-land met een relatief stabiele economie en goede sociale voorzieningen nog steeds een groep mensen woont die veelal vastzit in een cirkel van armoede en discriminatie? Zeker als je weet dat zij met financiële en praktische ondersteuning heel goed in staat zijn om zélf verandering te brengen in hun situatie.

Waarom Slovenië?   

Misschien ken je Slovenië als toeristisch land met ruige natuur, mooie wijngebieden, een mediterrane kust en gezellige stadjes. Er lijkt welvaart te zijn voor alle inwoners, maar niets is minder waar voor veel van de Sloveense Roma. Zij staan nog altijd aan de rand van de samenleving en wonen in settlements onder armoedige en ongezonde omstandigheden. Veel kinderen vallen voortijdig uit in het onderwijs, omdat hun vaak ongeschoolde ouders hen niet kunnen helpen bij het huiswerk.

Hoe helpen we?   

We zijn vooral actief in de noordoostelijke provincie Prekmurje. Onze bijdrage is hoofdzakelijk financieel. Hiermee worden de structurele activiteiten draaiend gehouden. Denk bijvoorbeeld aan kinderclubs, tienerkampen, kerkelijke activiteiten en het installeren van badkamers. Daarnaast is er soms acute financiële nood, zoals aankoop van verplichte schoolspullen voor kinderen of de aankoop van stookhout. Alles wordt ter plaatse aangekocht. 

 

Sinds we betrokken raakten in 2016 zien we diverse veranderingen. We zien een grotere betrokkenheid bij de projecten en bij hulp aan anderen, niet alleen binnen de eigen Roma gemeenschap, maar ook daarbuiten. Er zijn regelmatig uitwisselingen tussen Roma settlements uit verschillende regio’s in Slovenië om getuigenissen te delen en elkaar te stimuleren tot samenwerking en openheid. 

 

Wat kan jij doen?   

Bij dit project staan inclusiviteit en het stimuleren van eigen inbreng vanuit de Roma bevolking hoog op de agenda, omdat we geloven dat juist deze eigenschappen verandering op lange termijn mogelijk maken.  Wil jij hier (financieel) aan bijdragen? 

  • Met jouw donatie kan een badkamer of de aansluiting op de riolering worden gerealiseerd of een huisje worden opgeknapt. 
  • Help de regionale kinderclubs en tienerkampen met een bijdrage; zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, juist omdat op deze plaatsen vaak Roma kinderen en andere Sloveense kinderen samen op pad gaan. 
  • Doneer voor stookhout of schoolartikelen. 
  • Ga, voor kortere of langere tijd, naar Slovenië en draag je steentje bij aan bestaande projecten. 
  • Bid voor bescherming, gezondheid en hoop voor de Roma en de betrokken werkers.  

Meer weten of meedoen aan het project?

Janine van Zoest, projectleider Slovenië, helpt je graag verder.  06 31 09 53 63 | j.van.zoest@gainhelpt.nu