Container voor Libanon gearriveerd - GAiN helpt

Container voor Libanon gearriveerd

sep 05, 2022

Het heeft even geduurd maar inmiddels is de container met hulpgoederen, schoolmateriaal en speelgoed in Libanon gearriveerd, uitgeladen en gedeeltelijk uitgedeeld. Voor de douane onbegrijpelijk dat zulke mooie spullen gedoneerd waren en zomaar kosteloos worden uitgedeeld aan de allerarmsten! Lees verder wat het betekent voor vluchtelingen in Beiroet wanneer er naar hen wordt omgekeken.

 

Clasina Verbree die werkt onder de vluchtelingen beschrijft een ontmoeting tijdens één van de huisbezoeken: “Voordat we naar binnen gaan, spreken twee mannen ons aan op straat: ‘Help haar niet, geef haar geen eten. Ze is Syrisch’. Dit soort racisme komen we meer tegen, nu de nood bij de Libanezen ook zwaar oploopt. Eenmaal binnen, vertelt Taima haar verhaal. De familie vluchtte uit Syrië omdat er zoveel gevechten vlakbij huis waren. Eenmaal in Libanon woonden ze eerst in Zuid-Beiroet. Er was een man die met haar dochter wilde trouwen. Ze weigerde, omdat het meisje nog maar 12 jaar oud was. Hij zei: ‘Ook al weiger jij, we krijgen haar toch wel’. Opnieuw moest het gezin vluchten, nu naar een ander deel in Beiroet.

 

Taima kampt met ernstige suïcidale gedachten omdat ze haar vier kinderen niet kan bieden wat ze nodig hebben. De oudste twee sorteren dagelijks afval op straat om te verkopen. De jongsten zijn bij haar thuis. Ook op deze plek wordt ze opgejaagd, omdat de buren vinden dat het gezin te veel lawaai maakt. De enige reden om er geen einde aan te maken zijn haar kinderen. Want wie zou er anders voor hen zorgen?”

 

Het verhaal van Taima is er één uit velen. Daar komt nog bij dat het op dit moment erg heet is in Libanon en elektriciteit is er nauwelijks. Het is moeilijk om het gezellig te houden thuis, als het donker en heet is en je de hele dag niets te doen hebt. Een bezoekje, wat aandacht, voedsel, een praatje en een tasje met cadeautjes brengen een beetje vreugde voor kinderen (èn moeder)!