This page is also available in English.
Dobruska vas - JvZ

De situatie
Slovenië wordt ook wel de parel van Centraal-Europa genoemd. Dit prachtige, relatief welvarende land kent echter een, veelal verborgen, problematiek. Er leven naar schatting 10.000 tot 15.000 Roma in Slovenië. Zij leven geconcentreerd in de noordoostelijke provincie Prekmurje en de zuidoostelijke provincie Dolenjska. In veel Roma nederzettingen is een groot gebrek aan behoorlijke behuizing. Ook ontbreekt soms de toegang tot water en elektriciteit. Het gebrek aan sanitaire voorzieningen is niet alleen een dagelijks probleem, maar bedreigt ook de hygiëne van Roma nederzettingen. Slechts weinig Roma hebben (geregistreerd) werk en een deel van de kinderen ontvangt onvoldoende educatie. Helaas zijn er nauwelijks organisaties actief om structureel te werken aan de verbetering van de situatie.

Hoe helpt GAiN?
GAiN heeft zich het lot van de Sloveense Roma aangetrokken en wil met praktische hulp werken aan het doorbreken van de cirkel van armoede en discriminatie. We organiseren regelmatig hulptransporten naar het land. Daarnaast hebben we een samenwerkingscontract met twee lokale kerken; we steunen hen financieel, zodat zij op lokaal niveau diverse projecten onder de Roma uit kunnen voeren. Wij vinden het belangrijk om via lokale organisaties te werken, omdat we dan hulp voor de langere termijn kunnen garanderen.

Dobruska vas 2 - J. van ZoestWat doet GAiN in Slovenië?
Vanaf eind 2014 hebben we diverse kortlopende hulpvragen beantwoord. Dit betrof voornamelijk vraaggestuurde hulptransporten. We ondersteunden daarmee de distributie van hulpgoederen in diverse Roma nederzettingen. Tevens hebben we kinderwerk ondersteund, bijvoorbeeld naschoolse opvang. In 2017 starten we de samenwerking met twee lokale kerken, waardoor diverse lokale projecten kunnen uitgevoerd. Denk aan een Kerstproject, het organiseren van kinderkampen en kerkelijke activiteiten voor Roma.

Plaatsen van hulp
GAiN biedt hulp in de omgeving van Murska Sobota, in de noordoostelijke provincie Prekmurje. Tevens bieden we hulp in de omgeving van Kocevje, in de provincie Dolenjska, in het zuiden van Slovenië.

Help ons helpen!
Om bovenstaande vormen van hulp te organiseren én te kunnen garanderen voor de langere termijn, is uw steun erg welkom! U kunt GAiN helpen het werk in Slovenië voort te zetten door een gift te geven. Wilt u op een andere (praktische) wijze helpen? Neem contact op met Janine van Zoest.

  • Janine van Zoest is projectleider Slovenië; 06 31 09 53 63
  • Geef aan hulp in Slovenië via een machtiging, iDEAL of eigen overboeking; NL29ABNA0451636015 t.n.v. GAiN, o.v.v. Code 7052 Roma projecten Slovenië.