IMG_8147

De situatie
Naïrobi, de hoofdstad van Kenia, heeft een grote sloppenwijk genaamd Kibera. Kinderen die hier opgroeien, hebben zeer weinig kansen om uit de cirkel van armoede te breken. Oorzaken hiervan zijn slechte voeding, mishandeling en verwaarlozing. Het gevolg is dat deze kinderen op latere leeftijd niet de mogelijkheid hebben om zich goed te kunnen ontplooien, waardoor de kans groot is dat zij een zelfde leven gaan leiden als hun ouders en ook hun eigen kinderen weer hetzelfde meemaken.

Hoe helpt GAiN?
GAiN organiseert ieder jaar een hulpreis waarin we vooral praktische hulp willen bieden met het oog op het doorbreken van de cirkel van armoede. GAiN heeft contact met Jimmy, een zeer bevlogen Keniaan die zich het lot van de kinderen in Kibera aantrekt. Daarnaast werken we samen met de plaatselijke organisatie genaamd Harambee Toto. Dit is een vereniging van meerdere groepen die samenwerken op verschillende gebieden, zoals tienermoeders, opvoeding, huwelijk, enzovoort.

Wat doet GAiN in Kenia?

Samen met de plaatselijke bevolking hebben we in 2016 een gebouw voor een Day Care Centrum neergezet. Dit wordt in 2017 afgebouwd om het centrum in te richten en daadwerkelijk te starten met de opvang van kinderen. Tevens bezoeken we, in samenwerking met Harambee Toto, jonge moeders om hen te ondersteunen in geestelijke en eventueel in praktische zaken. Ook bezoeken we samenwerkingspartners die behoren tot de Harambee Toto groep om hen te bemoedigen en te versterken.

Plaatsen van hulp
GAiN helpt in sloppenwijk Kibera in de hoofdstad Naïrobi.

2Help ons helpen!
Op verschillende manieren kun je helpen om de kinderen in Kibera een betere toekomst te geven:

  • …met een financiële bijdrage op rekeningnummer NL29 ABNA 04516 36015 t.n.v. GAiN te Amersfoort, onder vermelding van ‘Code 932 DCC Kenia’
  • …door iets te geven voor de veiling ten bate van de fondswerving voor dit project
  • …door mee te doen aan de fondswerving (als deelnemer van de reis en/of als helper)
  • …door mee te gaan naar dit project in Kenia en daar je gaven in te zetten voor deze kinderen

Voor meer informatie kun je terecht bij Willem Terpstra, projectleider Kenia; 06 4494 4871.
Houd het reisaanbod in de gaten voor de volgende hulpreis naar Kenia!