This page is also available in English.hulp bij rampen DART rampenteam

Rampen, we hebben er steeds meer mee te maken in de eindtijd. GAiN speelt daarop in met het bieden van (nood)hulp, onder andere via het rampenteam DART.

DART

ramp aardbeving voedseldistributie rampgebied haitiDART betekent Disaster Assistance and Response Team. Dit team komt in actie na heftige (natuur)rampen. Afhankelijk van de ramplocatie en beschikbare medewerkers wordt een Europees team samengesteld. Het team bestaat voor een groot deel uit capabele mensen die hun tijd beschikbaar stellen.

Paraatheid

Jaarlijks vinden er wereldwijd ruim 400 grote en kleine rampen plaats met zo’n 250 miljoen slachtoffers als gevolg. GAiN is actief in rampenbestrijding en staat 24/7 paraat. Als zich een ramp voordoet, wordt door de GAiN-directeuren besloten welke actie volgt. Het gaat dan om vragen als; Gaat GAiN zelf hulp verlenen? Welk land is lead-agent? Helpt GAiN via partners of komt GAiN niet in actie?

Van noodhulp naar structurele hulp

Als DART uitrukt, biedt het eerste hulp, deelt (nood)hulpmiddelen uit en inventariseert wat er nodig is. Vervolgens komen er via acties en donaties financiële middelen beschikbaar om hulp te verlenen. Als het mogelijk is om langdurig hulp te verlenen, wordt een meerjaren- en wederopbouwplan opgesteld.

ramp watersnoodramp rampgebied noord albanie

Ervaring met noodhulpverlening

Inmiddels heeft GAiN behoorlijk wat ervaringen met noodhulp(verlening). GAiN is verbonden met een wereldwijd netwerk in 192 landen en werkt vaak samen met lokale kerken en organisaties. Daardoor kan GAiN hulp leveren in gebieden met de meest kritieke behoeften.

Actueel

Noodhulp voor Irak
Haiti wederopbouwproject in Ca-Ira.

 

Overzicht GAiN noodhulp acties:

Irak | distributie aan vluchtelingen in Koerdische autonome regio (2014)
Filippijnen | voedselpakketten en wederopbouw hulp na supertyfoon Haijan (2013)
Oost-Europa
| bestrijding extreme winterse omstandigheden met haardhout en gaarkeukens (2012)
Hoorn van Afrika
| Droogte en hongersnood, voedselhulp aan Borena bevolking. (2011)
Japan | Tsunami en Nucleaire ramp; hulp via CCCJ en Crash Japan (2011)
Albanië | Overstromingen, goederen gebracht en verslaglegging gedaan (2011)
Pakistan | Overstromingen, containers verzonden (2010)
Haïti | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving (2010)
Filippijnen | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Ketsana (2009)
Myanmar | DART Noodhulp aan de slachtoffers van de cycloon Nargis (2008)
Haïti | DART Noodhulp aan slachtoffers van overstromingen (2008)
Pakistan | DART Noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving (2005)
New Orleans | Verstrekken van voedsel, water en dekens; Orkaan Katrina (2005)
Sri Lanka | Dringende voedselhulp, kleding ed. voor tsunami-slachtoffers (2004)
Indonesië | Verstrekken van voedsel, hygiëne aan tsunami-slachtoffers (2004)
Soedan | DART Verstrekking van voedsel aan vluchtelingen in Darfur (2003)
Irak | DART Steun aan ontheemden na de Golfoorlog (2003)
Afghanistan | DART Steun aan terugkerende vluchtelingen na val Taliban (2002)

Meer informatie:

Dick van Suilichem | 06-53837898 | Nieuws over rampen | Geven aan rampen

Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Jesaja 58:7