header GAiN website (9)

Hulpreizen

Ver weg of dichterbij; GAiN biedt actieve reizen (op maat) aan. Tijdens de trips ga je zelf helpen, de lokale cultuur ervaren en ontspannen. Lees verder >>

Logistiek

Over de hele wereld brengen we hulpgoederen, per vrachtwagen of container. In de opslagloods wordt onder andere kleding gesorteerd. Lees verder >>

Noodhulp

Bij rampen komt het noodhulpteam DART (Disaster Assistance and Response Team) in actie. Zij zijn gespecialiseerd in het verlenen van eerste hulp en traumaverwerking. Lees verder >>

Ontwikkelingshulp

Via lokale kerken bieden we langdurige hulp. Daarbij werken we samen met partnerorganisaties om te bouwen aan de toekomst van veelal kwetsbare mensen in verschillende landen. Lees verder >>

Water for Life

Miljarden mensen hebben gebrek aan schoon (drink)water. GAiN biedt samen met schoon water ook het Levend water aan. Lees verder >>