header _0002_6 roemenië

GAiN werkt veel samen met andere organisaties in binnen- en buitenland. Daarom is GAiN aangesloten bij een aantal platform-organisaties die samenwerking bevorderen en eenheid stimuleren.

logo GAiN GAiN Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van gelijknamige
hulpverlenings-organisaties.
Voor meer info, zie GAiN Worldwide.


AgapéAgapè_Logo_FC_ZP

GAiN is de zusterorganisatie van Agapè. Agapè is een beweging van christenen die mensen stimuleert om te geloven, te groeien en te gaan. Onderdelen zijn onder andere Athletes in Action en IkzoekGod.nl. Samen vallen we onder het internationale netwerk van Campus Crusade for Christ; een netwerk in ongeveer 190 landen.


CPOE

GAiN is aangesloten bij het Christelijk Platform Oost Europa (CPOE). Het platform is een instrument  voor ontmoeting, samenwerking en synergie tussen christelijke organisaties op het gebied van diaconie, hulpverlening en ontwikkelingssamenwerking. GAiN is actief in meerdere oost-Europese landen en participeert actief in het netwerk. Meer CPOE


MissieNederland

3732571637GAiN is lid van de koepelorganisatie MissieNederland (voorheen EA & EZA). Ruim 120 missionaire organisaties zijn hierbij aangesloten. MissieNederland wil God verheerlijken door in samenwerking invulling te geven aan de zendingsopdracht. GAiN participeert in het netwerk en neemt deel aan bijeenkomsten. Via het lidmaatschap heeft GAiN enkele bijdragen voor projecten ontvangen van EO Metterdaad. Meer MissieNederland.


logo_kingdomit2KingdomIT

KingdomIT verleent hoogwaardige en professionele IT diensten onder andere aan (christelijke) stichtingen. Zij verzorgen de hosting van GAiN websites voor een zeer gereduceerd tarief. kingdomit.nl


NEON LOGONEON

Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking, kortweg NEON, is een informeel overlegplatform over ontwikkelingssamenwerking van verschillende stichtingen en de burgerlijke gemeente Nunspeet. neonnunspeet.nl


partin-logoPartin

GAiN is lid van Partin, een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven (PI). Met andere Partin-deelnemers hebben we contacten en delen we kennis. PI’s worden vaak over het hoofd gezien. Partin behartigt hun belangen en bevordert duurzaam ontwikkelingsbeleid. Meer Partin


 

logosampurseStichting De Samaritaan

GAiN werkt samen met De Samaritaan. Deze organisatie vervoert jaarlijks zo’n 50.000 schoenendozen gevuld met schoolspullen, toiletartikelen, speelgoed en een boekje met bijbelverhalen. Deze worden in Nederland en België versierd en gevuld en vervolgens naar arme landen verstuurd, waar ze worden uitgedeeld aan kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Meer De Samaritaan.


Logo SvG MediumSchrijvers voor Gerechtigheid

Schrijvers voor Gerechtigheid is een beweging die de kerk wil dienen door meer samenzangliederen te schrijven over het doen van recht en gerechtigheid. schrijversvoorgerechtigheid.nl


logo_vcrVCR

GAiN is lid van de Vereniging Christelijke Recreatiebedrijven (VCR). Ruim 45 VCR-leden hebben zich verenigd. Daarnaast hebben VCR zich gebundeld om aan gasten duidelijk te maken dat ze bij een VCR bedrijf van te voren weten dat het goed zit. Er zijn verschillende categorieën. Leden committeren zich aan de vijf uitgangspunten van de VCR. Meer VCR


Meer samenwerking

GAiN werkt veel samen met andere organisaties en stichtingen en heeft hierover een artikel geschreven. Daarnaast is GAiN een ANBI.