2016-04-18 11.53.28

Vanaf eind 2015 is GAiN actief met vluchtelingenhulp. Dan doen we omdat het leed van de vele vluchtelingen ons raakt. We volgen de ontwikkelingen op de voet en proberen daar met passende hulp op te reageren. Daarbij willen we niet slechts toeschouwer zijn, maar ons geloof ook in deze situatie door daden laten blijken. Dit doen we onder andere met hulpreizen en hulptransporten. Jij kunt óók helpen!

Actueel
Momenteel biedt GAiN hulp aan vluchtelingen in Irak, Griekenland en Servië. In Irak is een missie van ons noodhulpteam DART gaande. Het team assisteert onder andere bij de distributie van hulpgoederen in diverse vluchtelingenkampen rond de stad Erbil. In Griekenland en Servië organiseren we hulpreizen waarbij de deelnemers praktische hulp bieden aan vluchtelingen, bijvoorbeeld middels de distributie van hulpgoederen en door kinderwerk. Ook zijn er meerdere hulptransporten georganiseerd.

Griekenland
Vanaf het voorjaar van 2016 lag de focus van onze vluchtelingenhulp op Thessaloniki, nabij de Grieks-Macedonische grens. Maandelijks organiseren we hulpreizen naar dit gebied om te helpen met distributie, kinderwerk en bemoediging. In eerste instantie boden we deze hulp in vluchtelingenkamp Idomeni, waar zo’n 15.000 vluchtelingen verbleven. Nadat het kamp werd ontruimd, gingen we hulp bieden in diverse georganiseerde kampen, zogenaamde ‘hotspots’. Deze hulp is mogelijk door onze samenwerking met een lokale kerk en Agapè-collega’s. In totaal hebben er in 2016 acht hulpreizen naar Griekenland plaatsgevonden.
Lees het verslag van de één van deze hulpreizen. >>>

Servië
De vluchtelingenhulp in Servië kwam eind 2015 op gang, toen onze hulp werd gevraagd door een pastor. Nabij de Servisch-Kroatische grens kwamen dagelijks veel vluchtelingen aan. We organiseerden diverse hulptransporten en vier hulpreizen. 2015-12-11 11.27.36In het voorjaar van 2016 leek de vluchtelingenstroom langzaam op te drogen, doordat Macedonië haar grenzen sloot. Echter, aan het einde van het jaar bleek dat onze hulp tóch weer nodig en gewenst was. Daarom bieden we opnieuw vluchtelingenhulp in Servië. We combineren deze reizen met het uitreiken naar de arme Roma bevolking in de omgeving en daklozen in Belgrado.
Lees het verslag van de laatste hulpreis naar Servië. >>>

Wat kun jij doen?
Jij kunt ook bijdragen aan de vluchtelingenhulp! Je kunt:

  • Meegaan op REIS: GAiN organiseert maandelijks hulpreizen. >>>
  • Een GIFT geven: Vluchtelingenhulp wordt mogelijk gemaakt door zowel grote als kleine giften. Je kunt geven via iDEAL, een machtiging of eigen overboeking naar NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort (onder vermelding van Code 7063 – Vluchtelingenhulp).
  • Helpen op een ANDERE manier? Neem contact met ons op over je ideeën!