header-warm-houses

Vergeet niet om uw IBAN-rekeningnummer op te geven wanneer u een machtiging afgeeft.

Ik machtig stichting GAiN Nederland om tot wederopzegging van onderstaande rekening af te schrijven ten behoeve van:
Uw gegevensik wil liever geen post ontvangen