In juni 2017 zal GAiN’er Janine van Zoest de Triglav, met 2.864 meter de hoogste berg van Slovenië, beklimmen. De tocht zal drie dagen duren. Met deze actie willen we geld ophalen voor projecten onder de Roma bevolking in Slovenië.

Sinds begin 2015 is Slovenië een projectland van stichting GAiN. De hulp die we in dit land bieden is gefocust op de Roma bevolking, die veelal in slechte omstandigheden leeft. Ook zitten zij vaak vast in een cirkel van armoede en discriminatie. De hulp van GAiN richt zich op de verbetering van de leefomstandigheden van Roma. Kinderen hebben in het bijzonder onze aandacht. We werken samen met een lokale kerk, zodat we de hulp vanuit goede relaties en vraaggestuurd kunnen bieden. We zijn erop gericht dit werk verder uit te breiden door samenwerking te zoeken met andere (christelijke) partijen.

De actie
Hoewel de Triglav geen extreem hoge berg is, is hij met zijn 2.864 wel veruit de hoogste berg in de wijde omgeving. Voor de beklimming en afdaling zijn in totaal waarschijnlijk drie dagen nodig. GAiN’er Janine: “Het is ook een symbolische actie; de situatie voor de Roma in Slovenië lijkt soms een onbedwingbare berg. We willen door de projecten van GAiN steeds aan hen laten zien dat er ook voor hen een hoopvolle toekomst mogelijk is.”

Bestemming van giften
Het sponsorgeld wordt niet gebruikt voor de reis zelf, maar is bestemd voor diverse projecten. Deze zijn met name gecentreerd in het noordoosten van Slovenië, waar we samenwerken met een lokale kerk. Zo organiseren we diverse evenementen voor kinderen en huisgroepen in Roma settlements. Ook helpen we met het verbeteren van de dagelijkse leefomstandigheden.


U kunt dit project steunen via iDEAL, een machtiging of eigen telebankieren:
NL29ABNA0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort, onder vermelding van Code 7065 – Climbing the mountain.

Vragen? Stel ze aan Janine van Zoest!