header _0004_3 kenmerken reizen

GAiN is afhankelijk van giften van particulieren, bedrijven, scholen en andere organisaties. Daarnaast zijn de GAiN medewerkers God dankbaar voor de vele mensen die achter onze missie staan met gebed, betrokkenheid en financiën. Het is van levensbelang. U kunt geven aan GAiN algemeen, projecten en medewerkers (die van giften leven). GAiN is een ANBI; uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar. Voor de continuïteit van het werk stelt GAiN maandelijkse bijdragen bijzonder op prijs. Er zijn drie manieren om te geven:

  1. (Tele)bankieren via Iban: NL29ABNA0451636015 | GAiN te Amersfoort
  2. Machtigingsformulier
  3. iDEAL

Vragen / opzeggen / wijzigen / grote bedragen

Heeft u vragen over uw gift of wilt u lopende machtigingen opzeggen of wijzigen? Dat kan via het contactformulier. Voor grote bedragen zijn fiscaal aantrekkelijk routes. Denk aan periodieke giften (zonder tussenkomst van de notaris, minimaal vijf jaar lang), nalatenschappen, lijfrenteschenking, legaat of turbogift. Indien nodig helpen we u er graag bij. Neem hiervoor contact op met onze afdeling communicatie.

giftcodes projecten

GAiN Algemeen – code 900
Noord-Benin – code 7069
Haïti – code 921
Holocaustoverlevenden – code 977
Hulpfonds reizen – code 915
Israël – code 907
Israel Domari – code 7002
Joden in Oost-Europa – code 978
Kenia – code 932
Logistiek – code 902
Nepal – code 919
Noodhulp fonds – code 920
Oekraïne – code 912
Roemenië – code 906
Roma projecten Slovenie – code 7052
Climbing the mountain – code 7065
Vluchtelingenhulp – code 7063
Water for Life – code 901
Zuid-Afrika – code 7072
Zuid-Afrika (ondersteuning deelnemers 2017) – code 7071

giftcodes medewerkers

Hugo Baas – code 955
Christel Sijtsma – code 959
Henk van Vugt – code 956
Janine van Zoest – code 958
____________________________________________________________
Ad & Anneke Bor
Henk & Elly Noppe
Freek de Vries
Gerrit & Nelleke van Wijngaarden

Giften aan medewerkers

Ongeveer de helft van de GAiN-medewerkers leeft op basis van giften en heeft een eigen achterban in de vorm van partnership / vriendenkring. Zij benaderen mensen om achter hen te staan, met hen mee te leven, voor hen te bidden en financieel te geven. Het is de visie van GAiN om omstanders persoonlijk te betrekken bij het werk.

Leven op basis van giften

In het oude en nieuwe Testament zet God mensen apart om in Zijn dienst te staan. Zij verdienen zelf geen geld en worden ondersteund door anderen. Dat gebeurde in Bijbelse tijden, in de afgelopen eeuwen en vandaag de de dag. GAiN medewerkers vinden het een voorrecht om in deze traditie te mogen leven en zien het als een vorm van partnerschap om zo samen de Heer te dienen. Lees meer over het leven op basis van giften.

Overhead

GAiN hulp in PakistanGAiN is een middelgrote organisatie. In 2016 is er ruim € 300.000 binnen gekomen aan giften en bijna tien ton (€) aan goederen. Tien procent van project- en medewerkersgiften wordt ingehouden voor overhead, onder andere voor communicatie en voor de organisatie. GAiN wil overheadkosten minimaliseren, heeft een onbetaalde directeur, geen permanent kantoor en werkt veel digitaal. In totaal (giften en goederen) gaat er 93 procent naar de doelen. Meer weten? Lees de disclaimer of het publieke jaarverslag van 2016.