ANBI-haeder
Contact gegevens

ANBI(GAiN) Stichting Global Aid Network Holland
Puntenburgerlaan 91 | 3812 CC Amersfoort | Tel: 085 – 484 4616
IBAN: NL29ABNA0451636015 | BIC: ABNANL2A
RSIN nummer: 819665460 | KvK nummer: 30243239
ga naar de contactpagina
.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van hulpbehoevende personen door het verlenen van humanitaire hulp, het inzamelen van allerlei hulpgoederen en de verdeling ervan aan de in het binnen- en buitenland levende behoeftige personen.

 

Financiële jaarrapport

Het GAiN jaarverslag 2015 is goedgekeurd door de accountant en het bestuur.

 

Verslag van activiteiten

Bekijk de resultaten en de activiteiten van 2016 in het publieke jaarverslag.

 

Beleidsplan

Elk jaar maken we een jaarplan. Daarvan laten we één pagina blank, hetwelk symbool staat voor Gods leiding bij de werkzaamheden van GAiN.
(The GAiN annual plan is also available in English.)

 

Bestuurssamenstelling

Mark de Boer – voorzitter
Henk van Vlastuin – secretaris
Tamme de Vries – financiën
Teus Vlot – algemeen