Noord-Benin: Twee halen, één betalen!

Gingourou in Noord-Benin was de eerste van 160 dorpen binnen een groot samenwerkingsproject van GAiN met een Nederlandse stichting. Deze stichting zocht een ervaren partner voor hun visie om ongeveer 160 dorpen in Benin blijvend van schoon water te voorzien en daardoor tegelijkertijd een flink aantal jonge mensen aan het […]

Actie voor vakantiebijbelweek Oekraïne

GAiN voert actie zodat Roma kinderen een Vakantiebijbelweek kunnen meemaken. De GAiN achterban ontvangt per brief een oproep om hieraan een bijdrage te leveren voor deze waardevolle week. Deze actie is van harte bij u aanbevolen. In Nederland maken velen zich op voor een zomervakantie. Romakinderen in Oekraïne gaan lang […]

Geld nalaten aan GAiN

U kunt het werk van GAiN steunen door de stichting op te nemen in uw testament. Dat kan door GAiN tot erfgenaam te benoemen of door een legaat voor GAiN op te nemen in uw testament. Als ‘goed doel’ hoeft GAiN geen successierechten te betalen over nalatenschappen. Dat betekent dat […]