GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Hulp voor door droogte geteisterd Ethiopië

Ten gevolge van het klimaatverschijnsel El Nino heerst er opnieuw grote droogte in diverse Afrikaanse landen. Er treden verschuivingen op in de regenval, of die blijft bijna geheel uit, waardoor oogsten mislukken. Het is dus van groot belang dat deze landen steeds meer goede watervoorzieningen gaan krijgen en zo minder afhankelijk zijn van een bepaald regenseizoen. GAiN helpt onder andere in het nu ook getroffen Ethiopië met het boren van diepwaterbronnen.

Ethiopië behoort tot de zwaarst getroffen landen. Het grondwater zit hier te diep onder de grond om het handmatig te kunnen bereiken. Daar zijn grote machines en speciale vakkennis voor nodig om zo diep te boren dat het schone water kan worden bereikt. GAiN heeft die kennis en ervaring.

well ethiopia dokessu 1Diepwaterbronnen
Sinds 2004 boren we met eigen apparatuur en lokale medewerkers in meerdere Afrikaanse landen diepwaterbronnen. In andere landen werken we samen met een partnerorganisatie welke dezelfde visie en werkwijze heeft. Op deze manier hebben we totaal al 1.250 diepwaterbronnen geboord.

In 2013 zijn we begonnen met het boren in het zuidoosten van Ethiopië, waar heel veel stammen die afhankelijk waren van de regen, hun vee en oogsten verloren vanwege de droogte. In dat gebied zijn inmiddels meer dan dertig werkende diepwaterbronnen geboord, waarvan ook een aantal vanuit Nederland zijn gefinancierd.

Uw hulp nodig
Met deze nieuwe hevige periode van droogte is het nu meer dan ooit nodig om dit werk te continueren. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig! Alle giften, zowel klein als groot, ter ondersteuning van deze (nood)hulp zijn welkom. U kunt een gift overmaken via iDEAL, een machtiging of eigen telebankieren naar NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort (onder vermelding van Code 7067 – El Nino waterputten Ethiopië).

Achtergrond
Meer lezen over de hulp die GAiN in de afgelopen jaren bood aan de Borana in Ethiopië? >>>

well ethiopia ame serba 3

Tags: , , , , , , , ,

Rubrieken: Ethiopië, Hulp bij rampen, Nieuws, Noodhulp, Ontwikkelingshulp, Water for Life

Reageer op dit bericht