GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Vluchtelingenhulp in Griekenland

GAiN heeft in het voorjaar van 2016 besloten om de focus van de vluchtelingenhulp te verplaatsen van Servië naar Griekenland. Dit was een reactie op het sluiten van de grens bij Macedonië waardoor de vluchtelingenstroom in Servië opdroogt. GAiN helpt nu bij de Grieks-Macedonische grens; eerst in vluchtelingenkamp Idomeni, en sinds dit kamp is gesloten in de zogenaamde ‘hotspots’ rond Thessaloniki.

Griekenland maart 2016-2

We werken samen met een lokale kerk en met collega’s van zusterorganisatie Agapè (Campus Crusade for Christ). GAiN helpt onder andere met distributie van voedsel en kleding, hulp aan moeders met baby’s, met kinderwerk en bemoediging in één van de twintig vluchtelingenkampen in Noord-Griekenland. In dit kamp verblijven ongeveer 1.500 vluchtelingen in driehonderd UNHCR tenten. De mensen leven hier in redelijke omstandigheden, maar hebben vooralsnog geen uitzicht op wat er in de toekomst gaat gebeuren en zijn onzeker over hoe lang ze daar mogen blijven.
Sinds begin juli heeft de Apostolic Church met een team vrijwilligers een school in het kamp opgezet, waar kinderen onderwijs krijgen in onder andere de Griekse en Engelse taal.

Praktische hulp
In januari 2017 zal er weer een transport van GAiN vertrekken naar Griekenland met daarin diverse hulpgoederen. Tijdens de reis die volgt is er de mogelijkheid om te helpen met de distributie van deze goederen, maar de focus ligt met name op het ontmoeten van mensen, het gesprek aangaan, een luisterend oor bieden en bemoediging. Ook is er ruimte voor kinderwerk voor de vele kinderen die in dit kamp verblijven.

 

Hulpreizen2016-04-16 12.36.08
In 2016 hebben er zeven hulpreizen naar Thessaloniki plaatsgevonden. De volgende reis staat gepland voor 20-27 februari 2017.
De prijs voor deze reizen is € 300,- inclusief transfers, accommodatie en voedsel, maar exclusief vliegticket. Een vliegticket kost ongeveer €150,-. Deelnemers moeten ten minste 17 jaar zijn.

Meer informatie
Ook giften voor dit project zijn meer dan welkom.  Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL29 ABNA 0451636015 t.n.v. GAiN te Amersfoort. Vermeld hierbij ‘Code 7063 – Vluchtelingenhulp’.

Je kunt je voor de hulpreizen aanmelden via onze website (ook op de pagina van het reisaanbod 2017). Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dick van Suilichem, assistent-manager afdeling hulpreizen (06 5383 7898).

20160321_172343 (2)

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Rubrieken: Hulp bij rampen, hulpreizen, Nieuws, Noodhulp

Reageer op dit bericht