GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Wat verdient de GAiN directeur?

Wil je een leuke discussie op verjaardagsfeestjes?! Begin dan over de salarissen van non-profit-sector-directeuren. Oud GAiN directeur Ruud Speksnijder legt uit hoe de loonwaardering bij GAiN werkt en hoeveel hij zelf verdiende.

Om maar gelijk bij dat laatste te beginnen. Ik (Ruud Speksnijder) kreeg geen financiële vergoeding voor het leiding geven aan twaalf medewerkers, zes fte. Het is zo dat ik bijna veertig jaar heb gewerkt in het bedrijfsleven en dat ik kan leven van mijn oudedagsvoorziening. Daar ben ik God dankbaar voor en de situatie gaf dat ik me helemaal kon concentreren op mijn taken.

Pro Deo-werkvariaties
Geen enkele GAiN medewerker ontvangt salaris uit goede doelen giften. Binnen GAiN zijn er medewerkers die fulltime cq parttime ‘pro deo’ werken en medewerkers die gesteund worden door een vriendenkring en daar salaris uit ontvangen. Die tweedeling is doorgetrokken in ‘giften voor projecten’ en ‘giften voor medewerkers’.

.
Extra respect

Voor collega’s die werken op basis van vriendenkring* heb ik extra respect. Het maakt dat je heel bewust leeft en werkt. In de terugkoppeling naar de achterban enthousiasmeer en stimuleer je je gevers om mee te gaan in de persoonlijke missie waartoe God je roept.

Leiding geven
Als directeur heb je een aantal managementtaken om leiding te geven aan een gezonde organisatie. Het voelde voor mij als een extra dimensie om geestelijk leiding geven aan een christelijke organisatie. Verder heeft GAiN, net als iedere organisatie, te maken met financiën, beleid, personeel, etc. Het mooiste voor mij was om bezig te zijn met de projecten en het doel waar we ons als organisatie op richten: Het verlenen van hulp en het tonen van Christus liefde in woord en daad.

* een vriendenkring bestaat uit mensen die voor je bidden, meeleven en je financieel ondersteunen. De giften van hen vormen samen een salaris-inkomen.

Ik moedig je aan om GAiN-collega’s (structureel) te ondersteunen.

Rubrieken: Nieuws

Reageer op dit bericht