GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Stromend water wordt ‘Levend Water’

Water-for-Life-levend-water

Stromend water wordt ‘Levend Water’

GAiN boort in drie landen waterputten, in droge regio’s, waar water een schaars goed is. Lokale bewoners krijgen toegang tot schoon én ‘Levend’ Water.

Water is cruciaal voor het leven. Maar om echt te leven is er meer nodig. Mensen kunnen het nog zo goed hebben, lichamelijk en materieel gezien, maar toch diep ongelukkig zijn. Geluk en innerlijke vrede, voldoening is niet afhankelijk van materiële welvaart.

Via het netwerk
Aangezien GAiN verbonden is met een wereldwijd christelijk netwerk, dat van CCC International / Agapè, lopen de blijvende plaatselijke contacten normaal via die kanalen. Deze werkwijze is ook overeengekomen met de regeringen van de betroffen landen; in Benin heeft men hier zelfs om gevraagd.

Jezus film vertoning

Jezus film vertoning

Vertonen van de Jezus film
De nazorg houdt in – naast de watergerichte trainingen – dat men contact legt met een kerkelijke gemeente dicht in de buurt. Daar wordt dan een kleine groep mensen toegerust in het geven  van ‘geestelijke nazorg’. Die groep gaat dan samen met het ‘Jezusfilmteam’ van GAiN Water for Life naar het ‘nieuwe dorp’ en vertoont daar de film ‘Jesus’, in overleg en met toestemming van de lokale leiders. Dit is een zowel door christenen als moslims veel gewaardeerde film. Sinds 1979 is deze film in meer dan 1100 talen verschenen en wordt overal ter wereld nog steeds vertoond.

Meer weten over Jezus
Mensen die aangeven meer te willen weten over Jezus worden vervolgens door nazorgers in kleine groepen verder begeleid. Soms ontstaat er binnen een paar weken een lokale gemeente van tientallen mensen. De jonge gemeente wordt verder begeleid door de gemeente waar de nazorgers uit komen. Hierdoor ontstaan er ook weer banden tussen dorpen onderling. Het geheel laat vaak ook een blijvende opleving zien van het sociale leven in het dorp.

bouw van een kerkje

bouw van een kerkje

Bouw kerkje
GAiN helpt de nieuwgelovigen ook regelmatig met het bouwen van een gebouwtje dat dienst doet als kerk. Meestal door middel van een financiële bijdrage voor het relatief dure dak. De bouw wordt door de dorpelingen zelf gedaan. Op deze manier groeit ook Gods gemeente in droge gebieden met hulp van het GAiN Water for Life programma.

In vier artikelen gaat Water for Life in op het thema water: Dit is artikel 4.
Deel 1 Het tekort aan schoon water (in Afrika)
Deel 2 De strategie achter GAiN Water for Life
Deel 3 De effecten van beter water
Deel 4 Stromend water wordt Levend water

Rubrieken: full-size-image, Nieuws, Water for Life

Reageer op dit bericht