GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Persoon achter de organisatie: Hugo Baas

Een interview met GAiN-er Hugo Baas, betrokken bij Roemenië.

Wat houdt de functie projectleider Roemenië in?!
De functie bevat eigenlijk drie onderdelen; 1 contacten leggen met andere hulporganisaties, 2 hulpgoederen transporteren en 3 het regelen dat groepen mensen daar gaan helpen. En dat alles in het land dat sinds 2007 EU-lid is, maar nog steeds veel armoede kent.

Waarom doe je dit werk?
Omdat ik een roeping heb ervaren. Door de kerk kwam ik in contact met het werk in Roemenië, daarnaast kwam GAiN op een bijzondere manier op mijn pad. De problematiek van de vaak achtergestelde Roma’s raakt me.

Waar ligt je hart?
De Bijbeltekst uit Mattheüs 25:40 inspireert me: En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Er zijn meerdere dingen waar ik enthousiast van word. Maar ik word met name blij van het geven van hulp en daarmee een bijdrage leveren aan een stukje toekomstperspectief. Daarnaast is het een voorrecht om mee te werken aan de ‘grote opdracht’ zoals in Mattheüs 28 staat.

Waar geniet je van?
Ik geniet vooral van het contact en de samenwerking met andere organisaties die al in Roemenië actief zijn, om mensen bij elkaar te brengen en samen te werken om de lokale gemeenschap te steunen.

Leven op basis van giften?
Dat vind ik lastig, spannend en inspannend. Daardoor blijf ik afhankelijk van God en leef ik dicht bij God. Ik wil steeds weer opnieuw vasthouden dat God voor ons gezin zorgt. Ook al is het soms lastig om je doel te bereiken als je moeilijk financieel rond kan komen. Tegelijkertijd wil ik een werktuig zijn zodat God door mij heen werkt.

Hoe zie jij de toekomst van GAiN?
We hebben visie om de kinderen van de Roma bevolking te bereiken. Dat lukt alleen met veel samenwerking, het mobiliseren van mensen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. In Roemenië kunnen we echt wat betekenen. Regelmatig nemen bestaande organisaties contact met ons op voor samenwerking. Nieuwe contacten helpen je op weg en dat geeft mij hoop voor de toekomst van Roemenië. Jezus stierf ook voor de Roemenen!

1959                 Geboren in Alblasserdam
1980                 Getrouwd met Myrna Soerink
1977                 Eerste baan bij een scheepswerf in Kinderdijk
1982, 1983, 1987 Femke, Matthijs en Eljakim geboren
1994                Pleegdochter Mayvis ‘ontvangen’
1977-heden      Vrijwilliger elektra op Opwekking
2003                Werkzaam bij Agapè
2010                Werkzaam bij GAiN

Hugo’s weblog: www.fambaas.wordpress.com | Ondersteun Hugo financieel

Rubrieken: Nieuws

Reageer op dit bericht