GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

De effecten van beter water

Water for Life effecten van beter water

De effecten van beter water

Na het slaan van een waterput verleent GAiN Water for Life een stuk nazorg in de vorm van hygiëne- en training. Het goed omgaan met het schone water is net zo belangrijk als het water zelf, zodat het schone water effectief wordt gebruikt.

De hygiëne training wordt gegeven door nazorgteams. De teams vertellen wat voor gevolgen een nieuwe bron heeft en hoe je met het water om gaat. De goede waterkwaliteit van de nieuwe bron zorgt voor een gezonder leven, met name voor kinderen. Met de komst van een bron ‘dichtbij huis’ kan men per persoon ook meer water gaan gebruiken. Ook om kinderen te wassen, wat voorheen vaak bijzaak was door gebrek aan water.

Tijd anders indelen
De aanwezigheid van schoon water dichtbij, zorgt ervoor dat vrouwen en meisjes tijd over hebben. Meisjes kunnen bijvoorbeeld (vaker) naar school en er is meer tijd om voedsel te verbouwen. Het water kan bovendien gebruikt worden voor landbouw irrigatie en om dieren te laten drinken.

hygiene training water for life
Dorpsverantwoording
De training in de diverse technische en beheeraspecten die gegeven wordt bij het boren van de bron helpt om het dorp zelfstandiger te maken. Het beheer en onderhoud is een dorpsaangelegenheid. Mensen sparen samen. Het is niet afhankelijk van één persoon maar een groep geeft leiding, in samenwerking met de dorpsleiding.

Rolverdeling
Bij de training/nazorg wordt ook aandacht gegeven aan de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Wie doet welk werk? Hierdoor worden veel mannen ook actiever in het ondersteunen van het gezin door bijvoorbeeld zelf water te gaan halen!

Getuigenis van een gehandicapte vrouw die haar blijdschap uit over de nieuwe waterpomp. “Ik kan zelf niet water halen en dus doen mijn kinderen dat. Maar toen zij voorheen kilometers verderop naar de rivier moesten voor water, was ik altijd bang dat hen iets zou overkomen. Wilde dieren of slechte mensen… Nu is dit schone water veel dichterbij. We zijn gezonder, zij zijn sneller terug en ik hoef niet meer bang te zijn!”

Steun het GAiN Water for Life programma via iDEAL of een machtiging

Water for Life gaat in op het thema water: Dit is artikel 3.
Deel 1 Het tekort aan schoon water (in Afrika)
Deel 2 De strategie achter GAiN Water for Life
Deel 3 De effecten van beter water
Deel 4 Stromend water wordt Levend water

Rubrieken: full-size-image, Nieuws, Water for Life

Reageer op dit bericht