GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Projectbenadering Water for Life

Water for Life

Projectbenadering Water for Life

Het Water for Life-project van GAiN (Global Aid Network) helpt door te voorzien in schoon water in (droge) gebieden. Hiermee worden niet alleen levens gered, maar wordt ook de lokale economie gestimuleerd. Men kan landbouwgrond irrigeren en vee laten drinken. Het is een relatief eenvoudige en effectieve oplossing voor een beter leven.

Plan van aanpak

Kinderen halen waterHet Water for Life-project heeft een positieve uitwerking in Benin, Togo en Tanzania. In Azië zijn reeds een aantal kleinere projecten succesvol afgesloten. In samenwerking met de kerken spreekt men de gemeenschap aan en bouwt men een relatie op. Hiermee verlengt men de levensduur van het project met een hogere acceptatiegraad.

In de aanloop en tijdens het Water for Life-project gaat er een sterk getuigenis van uit. Het laat iets zien van medeleven en toont inzet om minder bedeelden te helpen. De gemeenschap wordt fysiek geholpen, maar we bieden ook het Levende water aan.

Succesfactoren

  1. Het is een grootschalig en continue doorlopend project | GAiN boort niet zo maar hier een daar een aantal putten maar heeft contracten gesloten met de regeringen van een aantal landen en heeft een commitment voor de lange termijn. Tegelijkertijd werkt GAiN via lokale mensen. Zij faciliteren het proces, van oriëntatie tot onderhoud.
  2. Adequaat onderzoek | Een team van specialisten onderzoekt de kwaliteit van het water en verschillende boorlocaties per dorp.
  3. Kwalitatieve bronnen | Het project maakt gebruik van goed getrainde technici in de betreffende landen.
  4. Training | Personen uit het dorp krijgen toerusting om de bron te ‘beheren’ en ook wordt er een lokale kerkelijke gemeente toegerust om te getuigen en geestelijk nazorg te verlenen.

Globale kosten van een waterbron

Vele duizenden dorpen hebben nog schoon water nodig. Maar de snelheid waarmee we hulp kunnen verlenen is deels afhankelijk van de beschikbare financiën. Per bron worden ongeveer duizend personen voorzien van schoon water. Een bron kost globaal € 7500,- inclusief alle nazorg. Per bewoner is dit minder dan € 10,-.

Team dat waterbronnen slaatHelp realiseren

We nodigen u uit om bij te dragen aan de realisatie van zo’n water project. Help ons wereldwijd lijdende mensen te voorzien van schoon drinkwater, maar ook van het Levende water! Maak nu uw gift over!

Lees meer over het Water for Life project.

Rubrieken: full-size-image, Nieuws, Water for Life

Reageer op dit bericht