GAiN (Global Aid Network)
is een wereldwijde organisatie die
Gods liefde uitdraagt door noodhulp
en ontwikkelingsprojecten.

Wat verdiende oud GAiN directeur Max Veenstra?

Inmiddels is Max Veenstra opgevolgd door Ruud Speksnijder en deze is opgevolgd door Dick van Suilichem (beiden ook zonder salaris 😉

Regelmatig is er kritiek op ontwikkelingsorganisaties, mede omdat donateurs zien dat hun geld niet goed wordt besteed. Een groot deel van de giften gaat op in salarissen in plaats van de doelgroep die het zo nodig heeft. GAiN directeur Max Veenstra geeft uitleg over zijn loon en hoe het bij zijn ontwikkelingsorganisatie werkt.

Max Veenstra had tot voor kort een eigen internationaal transport bedrijf. Sinds 2011 is hij daarmee gestopt om zich fulltime in te zetten voor GAiN. Werken bij GAiN betekent dat je een vriendenkring opbouwt die gezamenlijk jouw loon betaalt. Kennissen, vrienden en familieleden steunen je en leveren vaak een financiële bijdrage, omdat ze deel willen zijn van de bediening.

Persoonlijke missie en verantwoording
Max: “Mensen steunen mij omdat ze geloven in mijn persoonlijke missie. Ik bezoek mensen en vertel wat ik doe. Mijn motivatie komt uit de Bijbel, uit Jesaja 58:7: Ik wil dat je omziet naar de weduwen en de wezen. Als directeur heb ik meer verantwoording dan andere werknemers binnen de organisatie, maar dat betekent niet dat ik meer verdien. Ik budgetteer, net als mijn collega’s, wat er nodig is om mijn gezin te onderhouden. Anders dan bij veel organisaties, waar je netto loon je uitgavenpatroon bepaalt.”

Niet altijd makkelijk
Leven van giften is niet altijd makkelijk. Max: “Je geeft een stukje zekerheid over aan God, tegelijkertijd ga je zelf aan de slag om voldoende fondsen te werven en aan relaties te werken. Voor ons is het heel belangrijk dat de medewerkers achter dit systeem staan, je moet je ook geroepen voelen om je gaven en talenten ervoor in te zetten.”

Zegen geven en ontvangen
Van het leven op giften gaat ook veel zegen uit; voor de werker, het werk en de gever. “Door het persoonlijke contact met de achterban kan en wil ik mensen bemoedigen met de ervaringen uit het veld. Aan hen vertel ik enthousiaste verhalen over het werk wat God wereldwijd verricht en waarin ik een klein schakeltje ben.”

Gevolgen van het giften-systeem
Het giften- cq vriendenkring-systeem vraagt om een hoge mate van betrokkenheid, afhankelijkheid van God en nederigheid naar de mensen om mij heen. Ik zie mensen niet als flappentap-donateurs, maar vraag me af hoe Hij mijn vrienden óók in Zijn Koninkrijk kan inzetten. Dat ze denken: Welke bijdrage kan ik leveren aan God? Op welke plek wil God mij hebben?! Het giften-systeem maakt je nederig en levert vaak boeiende gesprekken op bij mensen thuis op de bank.

Persoonlijk maakt Max zich niet snel zorgen: “Waarom zou ik me druk maken over financiën?! Ik geloof in een voorzienende God die wil geven en waarbij ik mag ontvangen. Dat heb ik de afgelopen jaren echt zo ervaren.”

Tot slot
Alle GAiN medewerkers werven zelf hun loon met als gevolg lage overheadkosten. Dat is een groot verschil met andere (ontwikkelingshulp)organisaties waar het vaak zo’n 75 procent is. Daardoor kan GAiN met kleine budgetten veel doen in ontwikkelingsgebieden. Max Veenstra: “Als directeur ben ik trots op de organisatie en collega’s, maar bovenal op de betrokken achterban die het werk mede mogelijk maakt.”

Ondersteun Max of een collega financieel met een machtiging.

Rubrieken: Nieuws

Reageer op dit bericht